Manifestatie Gezond Beleid inspireert sector bij vinden, binden en boeien van personeel

Om aan de top te kunnen blijven, hebben bedrijven in de Nederlandse tuinbouw getalenteerde jonge mensen nodig. Er wordt echter van alle kanten aan deze talenten getrokken. Hoe vinden tuinbouwondernemers  in de krappe arbeidsmarkt personeel en kunnen ze goede mensen binden en blijven boeien? Over dit thema spraken ongeveer tachtig aanwezige tuinders, HR medewerkers en andere geïnteresseerden op de manifestatie van Gezond Beleid in Naaldwijk op 16 januari 2018.  


Inspiratie door Koppert

Martin Koppert van Koppert Biological Systems trapte de bijeenkomst af door te vertellen hoe dit grote familiebedrijf, met internationaal ruim 1300 medewerkers,  omgaat met het vinden en vasthouden van werknemers. Koppert werkt met een young potential programma waarin jonge talentvolle mensen worden klaargestoomd. Koppert probeert daarnaast ‘in the picture’ te komen bij jong talent door regelmatig gastcolleges te geven. Bij het aantrekken van ervaren personeel van concurrenten merken ze dat hun sterke (duurzame) merkwaarden goede medewerkers aantrekken.  


Live input van studenten en young professionals

De inbreng van scholieren en young professionals stond centraal tijdens de manifestatie. Samwel: “We zoeken juist deze input van jongeren, wie kan ons beter dan zijzelf vertellen hoe we hen kunnen aantrekken?” Meerdere young professionals werden via een live verbinding in contact met de zaal gebracht. Omdat de hele bijeenkomst live werd uitgezonden via een webstream, konden ook mensen uit de rest van het land makkelijk meekijken.
Uit de filmpjes en live inbreng van studenten en young professionals kwam naar voren wat zij van hun toekomstige werkgevers vooral verantwoordelijkheid en groeikansen vragen. “In mijn toekomstige baan zoek ik veel mogelijkheden om te groeien en gevarieerd werk,  ik wil niet de hele dag hetzelfde doen. Ik wil zien wat mijn bijdrage is aan de opbrengsten van het bedrijf en daarmee aan de maatschappij.” De jongeren gaven ook een advies aan de tuinbouwondernemers: Kijk eens naar andere sectoren zoals consultants: wat bieden zij aan ontwikkelingsmogelijkheden voor jongere mensen?


Bewustwording, profilering, actie en uitwisseling

Met al deze inspiratie en adviezen op zak, praatten de aanwezigen door over wat zij zelf kunnen doen om meer jong talent aan te trekken. Uit de conclusies van de groepsdiscussies kwamen vier heldere lijnen naar voren. Ten eerste is er bewustwording bij tuinbouwondernemers nodig. Bedrijven moeten eerst goed weten waar ze voor staan en wat hun verhaal is richting potentiële medewerkers. Mensen willen werken  bij een bedrijf met duidelijke merkwaarde.
Ten tweede kan de tuinbouw werken aan de profilering. Hiervoor kun je medewerkers inzetten als ambassadeurs, vloggen, storytellen en meer laten zien wat er sexy is aan onze sector. Als derde punt kwam naar voren dat er simpelweg meer moet gebeuren; er zijn meer goede stagebedrijven nodig die echt interessante stages bieden, meer scholieren die een excursie naar bedrijven doen en meer talentprogramma’s. De vierde lijn die de aanwezigen zagen is meer onderlinge uitwisseling. Kijk wat er mogelijk is om samen met andere bedrijven op te pakken zoals het gezamenlijk aanbieden van traineeships of stageprogramma’s.


Actielijnen leiden tot vervolg

Voorzitter Pech Samwel van Gezond Beleid  is blij met de opbrengst van de middag: “We organiseren de manifestatie om iets in beweging te krijgen en tuinders te inspireren om aan de slag te gaan. Er zijn al veel mooie dingen genoemd. We willen graag met andere organisaties als LTO Glaskracht en MVO Westland een praktisch vervolg geven aan deze middag en kansen oppakken.”

img_6979
img_6979 img_6979