Sinds 2004 beoogt “Gezond Beleid” een -inmiddels bewezen- breed en deskundig netwerk te zijn in Zuid-Nederland voor ondernemers en functionarissen die met P&O taken zijn belast. Door uitwisseling van kennis en ervaringen leren zij van elkaar.

Het initiatief “Gezond Beleid” voorziet in een behoefte en levert een bijdrage aan alle facetten van goed werkgeverschap. Afhankelijk van het te behandelen thema sluiten extra kaderfunctionarissen aan bij de bijeenkomsten. De organisatie en begeleiding van de bijeenkomsten wordt uitgevoerd door Salarispoint (Venray).

 

Bijeenkomsten

Per jaar worden er minimaal vier themabijeenkomsten georganiseerd. Deelname aan de themabijeenkomsten kost € 50 per bijeenkomst/ per bedrijf.
Kijk voor de verslagen van de laatste bijeenkomsten onder 'praktijk'.

 

Deelname en kosten

Deelname aan de themabijeenkomsten kost € 50,- per bijeenkomst per bedrijf. Gezond Beleid wordt verder financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van Colland Fonds Arbeidsmarkt.