“Coach de coach”

 

Laat Personeel en P&O pieken!
Met medewerking van Topcoach Ton Boot


Afgelopen vrijdag werd de 2-jaarlijkse manifestatie van Gezond Beleid gehouden bij Boerderij Dichtbij in Wateringen. Zo’n 70 P&O-ers of mensen met P&O in hun portefeuille werden welkom geheten in de groepsaccommodatie op de boerderij van Leo en Wilma van Adrichem in Wateringen. Bij de aanwezigen waren met name veel introducés aanwezig om kennis te maken met Gezond Beleid.

It’s Alive


De manifestatie die de vorige keer werd gehouden ging over het (ontbreken van een) imago van de glastuinbouw. Als reactie daarop heeft het Productschap Tuinbouw inmiddels de campagne “It’s Alive” gemaakt, in een korte rapportage werden de aanwezigen hierover geïnformeerd.

Ton Boot hield vervolgens een boeiend betoog over coachen van mensen, wie coacht nu eigenlijk wie en waar komt écht motivatie vandaan. Is tevredenheid van medewerkers een gevolg van goed management of komt dit voort uit intrinsieke motivatie van de medewerkers zelf, kortom moet je je hier als coach druk over maken. Ton Boot had hier een hele verhelderende en simpele kijk op. Als mensen zich bij hem melden en op zoek zijn naar tevredenheid kan hij daar weinig mee, Ton Boot kijkt alleen naar gedrag van mensen en naar de prestaties, vaak is zelfs een gesprek bij hem overbodig. Als hij er samen met de sporter voor kan zorgen dat er gewonnen wordt, komt de tevredenheid vanzelf. Redenen waarom Ton Boot zo succesvol is als sportcoach heeft te maken met: competenties, duidelijkheid, eerlijkheid en consequentheid.

 

Vervolgens namen Bart v.d. Knaap en zijn mensen van Project Adventure ons mee naar buiten om iedereen aan den lijve te laten ondervinden wat samenwerken is. Belangrijk leerelement hieruit was dat mensen van nature heel snel in routine vervallen, juist door het op een andere manier brengen van boodschappen haalt het beste in mensen naar boven.  
  Het netwerken (een van de belangrijkste doelstellingen van Gezond Beleid) kwam volop aan bod tijdens de afsluitende barbecue.

 

{pgslideshow id=1|width=500|height=500|delay=3000|image=O}

Gezond Beleid is een netwerk van zo’n 60 bedrijven in de regio Westland, met als doel om kennis uit te wisselen. Elk bedrijf dat personeelsbeleid serieus neemt kan zijn voordeel doen met Gezond Beleid. Meer informatie over Gezond Beleid is te vinden op: www.gezondbeleid.nl.