“De medewerker van de toekomst aan het woord’

Waar vinden studenten, scholieren, ondernemers en P&O-ers elkaar?

 

Luisteren naar de toekomst

Op donderdag 21 november 2013 vond de manifestatie ‘De medewerker van de toekomst aan het woord’ plaats in Naaldwijk. Ondernemers en P&O-ers uit de tuinbouwsector kregen tijdens de manifestatie inzicht in de beweegredenen van de huidige scholieren en studenten in hun carrièrekeuze en hoe ze jeugd kunnen interesseren voor een carrière in de tuinbouw.

 

Medewerkers van de toekomst, de keuze wordt vandaag gemaakt.

De tuinbouwsector is op wereldschaal concurrerend en hierbij staat innoveren centraal. Om de voorsprong te behouden is instroom van scholieren en studenten essentieel. Zij maken al in een vroeg stadium, bewust of onbewust, een keuze voor een sector. Aandacht voor de tuinbouwsector in het onderwijs, op alle niveaus, is dus van groot belang. Vandaar dat aan deze manifestatie hebben deelgenomen; Lentiz Flora College, Lentiz MBO Greenport, Lentiz Dalton Mavo, Het groene Lyceum, ISW Hoge Woerd, ISW Hoogeland en Hogeschool InHolland.

 

De Manifestatie

16.30 Opening
16.45 Deel 1: Een spiegelinterview met scholieren van VMBO, Havo en VWO. De resultaten werden besproken in een paneldiscussie. Vervolgens gaf Marjolein Reith een toelichting op haar afstudeeronderzoek ‘Be good and tell it; op weg naar aantrekkelijk werkgeverschap in de tuinbouwsector’
17.45 Pauze en eten
18.30 Deel 2: De scholieren en studenten van het MBO en HBO gaven een presentatie over hun kijk op de toekomst, gevolgd door een panel-discussie. Een oud-scholier pitchte over : ‘Met mijn opleiding in de tuin¬bouw..’, gevolgd door een gezamenlijke conclusie.

 

Spiegelinterview VMBO, Mavo, Havo en VWO

 • • Balans werk en privé
 • ‘Thuis werken is niet altijd goed’.
 • • Geluk in het werk
 • ‘de afstand tussen geluk en werken wordt groter’, ‘leuk werk is belangrijk’.
 • • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
 • ‘MVO is geen reden om te kiezen voor een bedrijf’
 • • Jobhoppen
 • ‘specialisten gaan zelfstandig werken (worden ZZP’ers)’, het werk wordt specifieker en flexibeler’, ‘ik blijf trouw aan mijn baas’, ‘hoe blijft de informatie in het bedrijf als je na een jaar al weer weg gaat?’, ‘door jobhoppen krijg je een medewerker met ervaring van buiten en neem je zelf je ervaring bij een ander bedrijf naar binnen/, ‘behoefte om van baan te wisselen binnen het bedrijf’, ‘mobiliteit en doorgroei belangrijk’.

• Social Media

 • ‘communicatie via apps’, ‘elk bedrijf een eigen app’, ‘een bedrijfs app is geen voorwaarde om bij een bedrijf te gaan werken, maar wel belangrijk’, ‘persoonlijke communicatie blijft bestaan, maar elkaar beter te begrijpen, maar wordt wel minder’, ‘er wordt straks meer gewerkt om telefoons en tablets dan achter een bureau’. ‘werken via een ipad werkt niet altijd, kijk maar naar de ipad klas’. Afspraken maken via social media is snel en modern; face-to-face blijft onvervangbaar voor belangrijke onderwerpen.
 • • Hoe maken we agrarische bedrijven cool?
 • ‘Organiseer een goed feest, goed voor de uitstraling’, ‘tuinen met de klas’, ‘open dag waarbij je ziet dat er meer te doen is dan alleen productie’, ‘een leuke poster ;-)’, ‘Uitstraling, Sion doet het goed, het is een zaak / bedrijf, geen tuin meer’, ‘de havo weet niet precies wat er kan, wat er omheen zit, ze willen niet met hun handen werken’, ‘zoeken uitdaging in het werk’, ‘ervaring uit stage: laten zien wat je met computers kan doen in de tuinbouw en berekeningen maken of biologen’.
 • • Hot or not
 • Steeds meer worden jongeren beoordeeld, bijvoorbeeld via facebook of Tinder. Wat betekent dit voor je werk? ‘het is leuk als je gewaardeerd wordt’ en ‘je hoort bij een groep, krijgt aandacht’.
 • • Regio gebonden
 • De scholieren willen graag regio gebonden werken, maar ‘als het zo uitkomt’ en ‘als het niet lukt dan ben ik weg’.

Is de campagne It’s Alive bij jullie bekend: nee!

‘Je kunt niet weten wat je wilt doen, als je niet weet wat er mogelijk is’.

‘Ik zie mijzelf niet 25 jaar bij hetzelfde bedrijf werken’.

 

Spiegel van de toekomst: bedrijven laat zien wat jullie te bieden hebben.

 

Afstudeeronderzoek Marjolein Reith: op weg naar aantrekkelijk werkgeverschap in de Tuinbouw

De tuinbouwsector is best een aantrekkelijke werkgever, alleen niemand weet het! Sector; laat zien welke aantrekkelijke werkmogelijkheden jullie bieden:

 

BE GOOD AND TELL IT….!

BE GOOD AND SHOW IT….!

 

Aanbevelingen:

 • • Employer branding
 • • Deelname aan landelijk MTO bv. opdracht voor studenten?
 • • Gezamenlijk traineeship opzetten bv. binnen telersverenigingen?
 • • Proberen in te spelen op de norm uit de samenleving: werk – privé balans

 

Presentatie MBO Management en business en Hortitechnisch & management:

• Als je het naar je zin hebt dan ben je productiever

• Personeel moet worden betrokken bij het besturen van het bedrijf ‘als je zelf de benzine betaalt ga je toch zuiniger rijden’.

• Er is kwaliteit benodigd om de voorsprong internationaal vast te houden.

• ‘Je moet het verhaal laten zien wat er achter zit, er gaat zoveel achter , maar hoe vertaal je dit naar anderen?’, ‘Het verhaal moet verteld worden’

 

Met mijn opleiding in de tuinbouw…..

Het verhaal van Yoeri Samwel die tijdens en na MBO en HBO terecht is gekomen in Tunesie, Canada, Uganda en China. Een mooi praktijk voorbeeld van een gedreven student die het realiseert om bedrijfsleven en onderwijs te combineren tot nieuwe mogelijkheden binnen de tuinbouw.

 

Presentatie HBO

Van belang bij werkkeuze in de toekomst: Innovatief bedrijf, uitdagend bedrijf (wil ook blijven leren), ambitieus bedrijf – willen groeien, niet alleen in kilo’s, fatsoenlijk HRM-beleid.

 

Hoe kan een bedrijf studenten bereiken: via school (voorbereidend), Social Media (wanneer je gericht op zoek bent) en Netwerken.

 

Afgestudeerd en dan? Op zoek naar waardering, erkenning (HRM beleid), groeien als medewerker, groeien als bedrijf, interessant bedrijf (inhoud) en leven lang leren.

 

Paneldiscussie

Aan de paneldiscussie nemen deel: MBO en HBO studenten, Marjolein Reith en Yoeri Samwel.

• Je voelt je als medewerker verbonden als je toegevoegde waarde bij een bedrijf kan bieden en gewaardeerd wordt.

• Hoe kunnen bedrijven deze waardering vorm geven? Complimenten en erkenning, betrokken worden en mogen meedenken, weten wat er gebeurd, onderdeel van het team zijn en vertrouwen krijgen. Inspraak vanuit het midden kader (bottom up) is wenselijk. Waardering wordt ook gevonden in het krijgen van een contract voor onbepaalde tijd, maar hier over wordt aangegeven dat werkzoekende momenteel niet zoveel te willen hebben.

• De huidige generatie heeft minder te eisen, zo wordt er nu ook werkervaring op gedaan tegen een stage vergoeding. Er moet balans zijn; een heel hoog salaris en geen complimenten is ook geen werkbare situatie.

• Werk en privé

In China is de scheidslijn tussen werk en privé al meer vervaagd, daar loopt veel communicatie en verkoop via de chinese variant van what’s app.

 

 

Wat moeten wij doen om meer scholieren en studenten te enthousiasmeren voor de tuinbouw sector?

Dit is een moeilijke vraag; laat het totaalbeeld van de tuinbouw zien op school (bijvoorbeeld tijdens beroepskeuze avond), vertel over de complete wereld, geeft scholieren die vakantiewerk komen doen een beter beeld van de diversiteit van de sector, laat de mogelijkheden zien, biologieles in de kas, ondernemers maak tijd vrij voor begeleiding, excursies in de kas. De initiatieven die er nu zijn, zijn gericht op de eigen regio, de horizon moet verbreed worden.

 

Waarom leveren de huidige initiatieven geen resultaat op? Ze zijn te ingewikkeld, het is niet zo moeilijk. Een gekke slinger die om een bus heen draait trekt niet, het is niet interessant genoeg. Kan er niet gewoon een bus rond gaan rijden?

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie

Voor P&O-ers: meer aandacht en waardering voor medewerkers, investeren in stages, zorgen voor uitdagend werk met door groei mogelijkheden en veel werken aan het imago. Het vertalen van succesvolle initiatieven vanuit andere sectoren, zoals de dag van de westlandse techniek. Het eerste contact is belangrijk, wat wordt ervaren, het betrekken van de ouders. Be good en show it, dus geen poster, maar inhoud. Verplaatsen in de belevingswereld. De tuinbouw heeft geen negatief imago, maar geen imago, laat de diversiteit en de flexibiliteit zien. De scholen kunnen hier iets moois mee doen, samen optrekken met het bedrijfsleven en de boodschap uitdragen, betrek de scholieren en de studenten bij de projecten / plannen. Dat er banen voor jonge mensen die met computers willen werken of willen ontwerpen te vinden zijn in de tuinbouwsector blijkt onvoldoende zichtbaar. De aandacht van de jonge werkzoekenden wordt getrokken door bedrijven die zich op een aansprekende manier profileren. Bijvoorbeeld door een internationaal karakter, door een gezellige sfeer en/of doordat de arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden goed zijn. Deze kenmerken maken een bedrijf aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. Niet de producten en het productieproces. Dit is dan ook gelijk de slotconclusie van de bijeenkomst. Scholen werd geadviseerd om samen op te trekken met het bedrijfsleven om er iets moois van te maken en de scholieren en de studenten te betrekken bij projecten en plannen om deze arbeidscommunicatie in beweging te krijgen.

 

Jubileum Stichting Gezond Beleid

De Stichting Gezond Beleid is al meer dan 12,5 jaar actief in de tuinbouwsector. Het is in 2001 ontstaan uit een initiatief van een aantal regionale ondernemers in het Greenport Westland – Oostland. De stichting bevordert kennisuitwisseling over ondernemerschap en personeelszaken. Ze wil bedrijven bewust maken van het belang van een goed personeelsbeleid, samenwerking stimuleren, kennis uitwisselen en het imago van de tuinbouwsector verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.gezondbeleid.nl.

 

De manifestatie is mede mogelijk gemaakt door Loswal ‘De Bonnen en Colland. Stichting Gezond Beleid wordt gevorm door KP holland, Metazet Zwethove B.V., Summit Health, Syntens, Projecten LTO Noord en Flynth adviseurs en accountants BV.