Al meer dan 20 jaar is de Stichting Gezond Beleid actief in de tuinbouwsector. De Stichting is in 2001 ontstaan uit een initiatief van een aantal regionale ondernemers in de Greenport Westland – Oostland. De activiteiten bestaan uit het faciliteren van kennisuitwisseling op het gebied van ondernemerschap en personeelszaken. Met als doel bedrijven bewust maken van het belang van goed personeelsbeleid, stimuleren van samenwerking, het uitwisselen van kennis en ervaringen en imago-verbetering van de tuinbouwsector. Het platform van Gezond Beleid wordt gebruikt door ondernemers die zich bezig houden met personeelszaken binnen hun eigen onderneming en door medewerkers van de afdeling P&O van grotere organisaties.

 

Bijeenkomsten

Het netwerk Westland/Oostland biedt:

 

  • - Vier themabijeenkomsten per jaar
  • - Een discussieplatform op LinkedIn
  • - Een driejaarlijkse manifestatie

 

Onze leden zijn tuinbouwbedrijven, toeleveringsbedrijven en andere geïnteresseerde, branche gerelateerde, mkb-bedrijven.
Kijk voor de verslagen van de laatste bijeenkomsten onder 'praktijk'

Deelname en kosten

Uw eigen bijdrage is voor deelname aan de themabijeenkomsten € 109 per jaar. Gezond Beleid wordt verder financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van Colland Fonds Arbeidsmarkt.

 

  Natuurlijk kun je op internet van alles opzoeken. Maar zoals Conny van Dijk-Halkes van Holstein Flowers, één van de huidige deelnemers, zegt: ‘Het is goed om met vakgenoten te kunnen overleggen.’ Kennis is overal te vinden, maar hoe pas je regels en wetten in de dagelijkse praktijk van een tuinbouwbedrijf toe? Hoe ga je om met alles wat te maken heeft met personeel? In de netwerkbijeenkomsten van Gezond Beleid ontmoet je vakgenoten en hoor je nieuwe ideeën en wissel je kennis en ervaringen uit.